Potențialul energetic al județului Alba 

Reţeaua hidrografică din judeţul Alba este bogată, fiind formată din cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi din afluenţii acestora, dintre care cei mai …

 Pe prima pagină, Potențialul energetic al județului Alba 

Judeţul Alba este primul din ţară care are o hartă eoliană. Harta a fost realizată după măsurători profesioniste desfăşurate timp de opt luni ale …