Potențialul energetic al județului Alba Actualizat pe 27 January 2015 

Reţeaua hidrografică din judeţul Alba este bogată, fiind formată din cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi din afluenţii acestora, dintre care cei mai importanţi: Târnavele, Sebeşul, Cugirul, Arieşul, Ampoiul. Importante sunt resursele energetice ale Mureşului şi Sebeşului. Potenţialul energetic al cursurilor repezi de munte este exploatat în principal pe cursul râului Sebeş.

Sectorul Mureşul mijlociu formează un culoar larg în Podişul Transilvaniei până la Alba Iulia. Cursul Mureşului are un caracter meandrat, pantele longitudinale sunt mici (cădere totală de 200 m pe distanţa de 266 km sau 0.75 km/km2). În acest sector potenţialul hidroenergetic este pus în evidenţă de cel mai mare afluent de pe dreapta Mureşului, Arieşul, care contribuie prin debitul său cu mai mult de jumătate la creşterea apelor colectorului principal. În prezent apele Arieşului sunt folosite intens de înterprinderile industriale din zonă, în consumul populaţiei şi în agricultură.

Pentru bazinul hidrografic al Mureșului (estimat în cadrul Proiectului RenErg EuReg – „Resurse regenerabile de energie – o soluţie pentru dezvoltarea durabilă a două regiuni Europene”) s-au măsurat debitele medii (m3/s) pentru Mureş şi afluenţii săi în locaţii diferite din punct de vedere hipsometric: Blaj (13 m3/s), Alba Iulia (93 m3/s), Şugag (7.7 m3/s).

Conform estimărilor din cadrul proiectului mai sus menţionat, puterea instalată a microhidrocentralelor din bazinul Mureşului ar ajunge la 24 MW iar energia produsă anual de acestea ar însuma 137,1 GWh, energie care ar putea acoperi consumul cu energie electrică pentru 287.000 persoane (la un consum mediu casnic de 477 kWh/persoană).

Estimările anterioare reprezintă primele analize privind potențialul hidroenergetic în baza studiului realizat de ADR Centru. Din acest studiu lipsesc însă zone cu mare potențial hidroenergetic, cum ar fi: zona Arieșului superior cu afluenții săi, valea Feneșului – afluent al Ampoiului, afluenți ai Sebeșului, etc.

Exploatare hidroenergetică actuală în jud. Alba

Exploatare de mare putere – hidrocentrale clasice

Cel mai mare potenţial hidroenergetic dintre apele curgătoare ale judeţului Alba îl are râul Sebeş. Pe cursul Sebeşului sunt active cinci hidrocentrale. Cele mai mari sunt centralele hidroelectrice de la Şugag şi Gâlceag. Prin punerea în valoare a potentialului hidro al raului Sebes, producţia anuală de energie electrică acoperă aproximativ 70% din consumul mediu anual de electricitate al județului Alba.

hidro sebes

Exploatări de mici dimensiuni – microhidrocentrale

Exploatările MHC cu puterea instalată de până la 10 MW sunt considerate ca surse regenerabile de energie susținute prin schema certificatelor verzi. Această schemă de susținere este vitală pentru dezvoltarea unor proiecte MHC de mici dimensiuni adaptate exploatării potențialului local, cu beneficii pentru comunitățile locale respective.

Pentru administrațiile locale din zone cu potențial micro-hidroenergetic există o reală oportunitate pentru promovarea unor astfel de investiții:

  • costuri specifice de investiție mici în raport cu alte surse regenrabile de energie;
  • producție relativ constantă de energie în timp;
  • costuri rezonabile de întreținere ale echipamentelor;
  • sursă importantă de venituri pentru micile administrații locale;
  • pentru perioada 2014 – 2020 se prevede sa existe fonduri europene de finanțare a unor proiecte durabile care vor exploata resursele locale de energie regenerabilă.

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.