Pe prima pagină, Potențialul energetic al județului Alba Actualizat pe 29 January 2015 

Judeţul Alba este primul din ţară care are o hartă eoliană. Harta a fost realizată după măsurători profesioniste desfăşurate timp de opt luni ale căror rezultate au fost coroborate cu datele istorice ale staţiilor meteo existente pentru zona judeţului Alba. Existenţa acestei hărţi se datorează exclusiv unei colaborări între administraţia judeţeană din Alba şi o organizaţie germană foarte cunoscută, din care a rezultat un proiect concret.

”Identificarea şi promovarea potenţialului de energie regenerabilă în Judeţul Alba” este un proiect de cooperare internaţională dezvoltat între Consiliului Judeţean Alba şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ, desfăşurat în perioada octombrie 2008 – octombrie 2010.

Activităţile proiectului au fost legate de identificarea siturilor cu potenţial pentru centralele eoliene precum şi realizarea de măsurători de vânt  semnificative pentru judeţul Alba. Rezultatele sunt publicate în forma unei hărţi eoliene detaliate care arată potenţialul de energie eoliană existent în zona judeţului Alba.

Coordonarea locală şi punerea în aplicare a activităţilor proiectului au fost efectuate de către Consiliul Judeţean Alba şi GTZ, în colaborare cu Agenţia Locală a Energiei Alba (ALEA), Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi IWC, o companie mixtă între  Windkraft Nord (WKN) şi Siemens cu sediul în Husum care a format un Parteneriat public-privat (PPP) cu GTZ pentru implementarea proiectului.

Pentru evaluarea potenţialului eolian al judeţului Alba, în apropiere de Alba Iulia a fost montat un turn cu înălţimea de 85 m, dotat cu echipamente moderne de măsurare, pentru evaluarea curenţilor de aer, analizându-se înregistrările obţinute în perioada 8.11.2009 – 30.6.2010. Începând cu data de 26.05.2010 au fost efectuate măsurători suplimentare dintr-un turn de telecomunicaţii situat la 25 de km de primul turn. Măsurătorile confirmă, pe de o parte, că viteza vântului nu creşte proporţional cu cresterea înălţimii, iar pe de altă parte, că, punctele de măsurare sunt influenţate foarte mult de poziţia văii.

Carpaţii Apuseni si Carpaţii Meridionali ecranează suprafeţe mari ale judeţului, iar văile produc efectul de canalizare a vântului. În judeţul Alba, şi, în particular, în valea din direcţia nord-est-sud-vest, pe timpul iernii predomină curenşi de vânt din direcţia nord-est, iar în jumătatea din an când este vară, pe perioada măsurătorilor, predomină curenţii din direcţia sud-vest.

Viteza vântului măsurată în aproximativ opt luni din turnul de 85 de m a fost de 4,24 m/s. Drept urmare, producerea energiei eoliene în parcuri de mari dimensiuni nu este rentabilă în această locaţie, la momentul actual, cu tehnologia existentă pe piaţă. În restul zonei supuse studiului, vitezele medii prognozate sunt cuprinse între 5,0 si 6,0 m/s ca medie anuală, la o înălţime de 100 m a centrului de greutate, în cele mai bune poziţii expuse.

Au fost comparate 10 pachete anuale de înregistrări ale staţiilor meteo din Sibiu, Deva şi Cluj-Napoca, dar şi măsurători efectuate pe parcursul a 3 ani de staţia Blaj, rezultatul arătând că înregistrările primite de la staţia meteo din Sibiu au fost cele mai apropiate de înregistrările obţinute în punctele de măsură.

O hartă a potenţialului eolian este foarte importantă, chiar decisivă în identificarea unor zone, care, la rândul lor, pot fi rentabile din punct de vedere economic pentru producerea de energie eoliană. Cu toate acestea, este necesară realizarea unei măsurători suplimentare a vântului în zona centrului de greutate, pe o durată minimă de 1 an pentru a stabili datele exacte ale unei investiţii ulterioare.

Rezultatele proiectului comun cu partea germană, arată că judeţul Alba are potenţial eolian substanţial în zone limitate.

harta-de-potential-eolian-s

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.