Convenția primarilor Actualizat pe 23 January 2015 

Convenţia primarilor (CoM) reprezintă un angajament asumat de comunitățile locale semnatare în vederea atingerii/depăşirii obiectivelor politicii energetice a UE în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2. Este principala inițiativă europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale care se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor.

Pe lângă economiile de energie alte rezultatele principale ale acțiunilor semnatarilor sunt:

 • șansa comunităților de a acționa spre eficiența energetică la nivel local;
 • cadru pentru promovarea proiectelor vizând dezvoltarea durabilă;
 • reducerea costurilor cu energia şi deci creşterea competitivităţii.
 • crearea de noi locuri de muncă

Paşii pentru atingerea obiectivelor din partea unei semnatare CoM:

pasi CoM

Motive în plus pentru comunitatea dumneavostră de a fi semnatară a CoM:

 • Vocaţia europeană de dezvoltare durabilă a comunităților locale este condiţionată de sustenabilitatea energetică;
 • Planul de Actiune pentru Energie Durabila – PAED oferă o corectă etapizare/alocare a resurselor necesare pentru acţiunile de dezvoltare edilitară a comunitatii;
 • CoM reprezintă un cadru pentru promovarea proiectelor urbane vizând: mediul construit,  infrastructura rutieră, spaţiile verzi, eficientizarea utilităţilor publice, etc.;
 • Reducerea poluării şi promovarea unui ambient adecvat locuitorilor
 • Acces la resurse financiare europene dedicate semnatarilor CoM;
 • Vizibilitate la nivel european şi intrarea într-o mare comunitate a oraşelor semnatare – cadru de benefice schimburi de experienţă şi parteneriate.

Convenția Primarilor în cifre (Ianuarie 2015):

 • 6194 comunități semnatare (70  din România)
 • 192 milioane de cetăţeni
 • 53 de ţări
 • 198 milioane de tone de CO2 economisite anual

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.