Achiziții verzi Actualizat pe 29 January 2015 

­­Sustainable Timber Action (STA) – Exploatare durabilă a lemnului

STA, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană (prin programul EuropeAid) derulat în perioada aprilie 2011 – septembrie 2013 a avut drept scop sprijinirea autorităților publice din Europa în achiziția lemnului/produselor din lemn  prin asigurarea că acestea sunt obținute și comercializate într-un mod durabil şi echitabil.

Obiectivele principale ale proiectului au fost:

  • Convingerea unei mase critice de autorități locale europene că achizițiile publice în materie de lemn trebuie să respecte standardele europene de achiziție a lemnului în mod corect, printr-o exploatare durabilă a pădurilor;
  • Training pentru un management responsabil al pădurilor dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul exploatării și comercializării lemnului;
  • Creșterea suprafețelor forestiere de pădure exploatate de o manieră sustenabilă;
  • Încurajarea accesului pe piață al produselor din lemn obținut prin exploatarea sustenabilă a pădurilor;
  • Prezentarea riscurilor legate de despădurire și de degradărea pădurilor printr-o exploatare irațională.

Consorțiul a fost format din: 8 membri: ANCI (Asociația Nationala a Autorităților Locale din Italia); Gruppo Forest Stewardship Council Italia (FSC-Italia); Municipalitatea Miskolc –Ungaria; Municipalitatea  Madrid – Spania; Fundatia pentru Comerț – Para el Desarrollo (COPADE) – Spania; Federația Agențiilor Române de Energie-FAREN; Municipalitatea Ravkere- Estonia la care se adaugă coordonatorul anunțat mai sus.

Acţiunile proiectului s-au concentrat pe modul în care autorităţile locale din Europa, realizeaza achizitiile de lemn si produse din lemn în oraşele sau administraţiile lor. Punctele centrale în acest proiect au fost: promovarea gestionării durabile a pădurilor – cum ar fi metoda certificată de Forest Stewardship Council – FSC, promovarea unei comunitati pentru un comerţ echitabil cu produse din lemn, certificarea produselor din lemn furnizate de mici proprietari pentru a fi obiectul politicilor si practicilor de achiziţii publice.

“Exploatarea durabilă a lemnului” a avut ca rezultate principale:

  • Elaborarea unui Ghid pentru achizitorii publici; acesta conține set de instrumente privind stabilirea politicilor si metodelor de achiziţii publice a produselor forestiere obtinute într-o manieră corecta  şi durabilă.
  • Elaborarea unui Ghid pentru producatori si cumparatori cu privire la modul de integrare a comerţului echitabil şi a certificării managementului  pădurilor cu scopul de a îmbunătăţi gestionarea acestora dar și pentru a transforma practicile comerciale in unele corecte şi durabile.
  • Mobilizarea publicului pentru a sprijini utilizarea produselor  din lemn obtinut in mod legal şi durabil printr-o serie de acțiuni de sensibilizare şi de sesiuni de instruire îndreptate spre angajaţii din sectorul public, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din sectorul lemnului şi din universităţi. Evenimentele vor avea loc în Estonia, Ungaria, România, Germania, Belgia, Italia şi Spania. Buletine informative trimestriale, conferinţe, apariții în presă, site-ul proiectului şi clipuri video abordând cele mai importante probleme vor conduce la activitati de informare pe scara extinsa.
  • Implicarea părţilor interesate din Europa şi în ţările producătoare de lemn, prin acţiuni de colaborare între Nord / Sud, prin dialog organizat între IMM-uri şi autorităţile locale ca și achizitori, precum şi prin acţiuni de propagandă îndreptate spre factorii de decizie europeni.

Mai multe informații: www.sustainable-timber-action.org

Tags: , , ,

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.