Exemple de success Actualizat pe 29 January 2015 

Sistemul de alimentare cu energie „verde” a stânei de la Pianu

În luna octombrie 2010 a fost finalizat proiectul care şi-a propus alimentarea consumatorilor stânei ecologice amplasate la Pianu de Sus printr-un sistem permanent de energie electrică folosind energia solară şi eoliană.

Sistemul este compus din panouri fotovoltaice cu o putere totală de 1,05 kW amplasate pe un suport metalic şi o turbină eoliană de 2,4 kW amplasată la 200 m de stână. Panourile şi turbina transformă energia solară respectiv eoliană în energie electrică. Această energie este transmisă apoi către consumatorii electrici ai stânei sau stocată în acumulatorii amplasaţi în interiorul stânei. Automatizarea proceselor descrise mai sus este asigurată de un invertor cu putere maximă de 4 kW şi două regulatoare de încărcare a bateriei de acumulatori, unul pentru turbină şi altul pentru panouri.

Iniţial a sistemul a fost proiectat în aşa fel încât tubina să intre în funcţiune numai în cazul în care panourile fotovoltaice nu făceau faţă consumului din stână. Ulterior sistemul a fost modificat astfel încât tubina să funcţioneze permanent în paralel cu panourile fotovoltaice şi să genereze astfel energie pe toată perioada în care există resursă de vânt.

În colaborare cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Agenţia Locală a Energiei Alba au implementat un sistem de monitorizare şi transmisie către sediul ALEA a datelor de producţie de energie, viteză şi direcţie vânt, umiditate, temperatură, presiunea aerului. Această măsură a energiei vântului comparativ cu energia obţinută va folosi ca studiu de caz pentru optimizarea producţiei de energie în aplicaţii care vor fi dezvoltate în viitor.

stana pianu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stana pianu 3

 

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.