Convenția primarilor, Pe prima pagină Actualizat pe 29 January 2015 

DSC_0093s

Planul de acțiune privind energia durabilă este documentul cheie care arată modul în care semnatarul Convenției va atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 până în 2020. Acesta definește activitățile și măsurile stabilite pentru atingerea obiectivelor, împreună cu termene și responsabilități atribuite.

Semnatarii Convenției pot alege formatul planului lor de acțiune pentru energie durabilă (mai ales în cazul în care au elaborat deja un plan de acțiune în trecut). Cu toate acestea, ei trebuie să se asigure că planul lor de acțiune este în conformitate cu principiile generale menționate și detaliate în Ghidul pentru elaborare PAED.

Domenii majore de actiune ale PAED

  • Clădiri/echipamente
  • Transport
  • Iluminat public
  • Producția de energie “verde”
  • Achiziții publice
  • Planificare urbană
  • Mobilizare public larg

Rezultatul acțiunilor propuse în PAED: reducerea cu mai mult de 20% a emisiilor de CO2 până în 2020!

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.