Clădiri durabile, Pe prima pagină Actualizat pe 27 January 2015 

cladire durabila 3

Clădirea durabilă sau verde este o clădire construită și utilizată în mod responsabil față de mediul înconjurător pe parcursul întregului ciclu de viață: proiectare, construcție, utilizare, întreținere, renovare și demolare.

În proiectarea și construcția unei case durabile, prioritară este posibilitatea de a folosi resursele mai eficient, creând în același timp un mediu de locuit mai sănătos și mai eficient energetic. Aceste construcții au o amprentă de carbon scăzută prin utilizarea materialelor de construcție produse cu maximă eficiență energetică dar și prin conservarea și refolosirea acestor resurse pe cât de mult posibil.

Clădirile durabile sunt de regulă dotate cu sisteme de încălzire/răcire bazate pe  surse regenerabile și prezintă un sistem de izolație superior care asigură faptul că pierderile termice sunt minime, deseori acest lucru datorându-se calităților unor finisaje naturale.

Deși costurile acestui tip de locuință sunt mai mari decât ale uneia obișnuite, investiția poate fi recuperată prin reducerea substanțială a costurilor legate de energie și protecția mediului.

cladire durabila 2 cladire durabila 4

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.