Achiziții verzi Actualizat pe 29 January 2015 

Achiziţii Publice Ecologice (APE) sunt definite ca: ” un proces prin care autorităţile publice doresc să achiziţioneze bunuri, servicii şi lucrări cu un impact redus asupra mediului pe toată durata de viaţă a acestora, în comparaţie cu bunurile, serviciile şi lucrările cu aceeaşi funcţie de bază care ar fi fost achiziţionate in sistem clasic.” Sursa: ec.europa.eu

Achiziţii Publice Ecologice sunt un instrument voluntar, mai puțin pentru:

  • Vehicule
  • Produse consumatoare de energie
  • Renovări de clădiri

Beneficii ale achizițiilor publice ecologice:

  • Influențează piața: încurajează consumul de produse ecologice
  • Utilizarea eficientă a energiei
  • Reduc CO2 + celelalte emisii
  • Reduc substanțe periculoase
  • Reduc consumul de resurse naturale
  • Economisesc bani
Achiziții durabile* reprezintă un proces prin care organizațiile își îndeplinesc nevoile de bunuri, servicii, lucrări și utilități într-o manieră care demonstrează obținerea de valoare adăugată pe întreaga durată de viață în termeni de beneficii generate nu numai pentru organizație, dar și pentru societate și economie, în paralel cu minimizarea efectelor asupra mediului.
*)Definiție adoptată de Grupul de lucru privind Achizițiile Publice Durabile coordonat de Elveția (țări componente Elveția, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Norvegia, Filipine, Argentina, Ghana, Mexic, China, Republica Cehă, Statul Sao Paolo (Brazilia), UNEP, IISD, Organizația Internațională a Muncii (OIM), Comisia Europeană (DG-Mediu) și Consiliul Internațional pentru Inițiative Locale de Mediu (ICLEI) și adoptate în cadrul Procesului de la Marrakech privind producția și consumul durabile coordonat de  UNEP și ONU DESA. www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/procurement-action-plan/index.htm

Singura responsabilitate pentru conţinutul acestei pagini aparţine autorilor. Aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă în cazul utilizării în orice scop a informaţiilor conţinute în acest website.